De levering van zilvermijnen

Zilvermijnen zijn goed voor 85% van het jaarlijkse zilver aanbod. De andere 15% komt van recycling. Die zilvermijnen zijn wel onder te verdelen in 2 categorieën.

Veel van het zilver is afkomstig van mijnbedrijven die niet gespecialiseerd zijn in het delven van zilver. Hun focus ligt op het delven van goud, koper of andere metalen. Tijdens het delven komt er ook zilver mee naar boven.

Dat zilver is dan niet meer dan een bijverdienste. Belangrijk want als de vraag naar zilver stijgt gaan deze mijnen hun productie niet opvoeren. Het opvoeren van de productie is afhankelijk van de vraag naar de metalen waar hun focus op ligt.

Daarnaast zijn er nog gespecialiseerde zilvermijnbedrijven. Ze zitten vaak in een lastige positie. Daalt de vraag naar zilver dan blijft de zilverbijvangst van mijnbedrijven die andere metalen delven vaak op peil. Dat aanbod drukt dan enorm op de zilverprijs.

De mijnbedrijven waarvoor zilver bijvangst is bestaan niet van de zilveropbrengst. Die kunnen tegen iedere prijs verkopen. De in zilver gespecialiseerde mijnbedrijven hebben het dan zwaar. Rode cijfers en lage beurskoersen.

Daarnaast nog belangrijker geen financiële middelen om productie uit te breiden of op zoek te gaan naar nieuwe zilvervondsten. Blijft de zilverprijs langdurig laag zoals de afgelopen 5 jaar dan eist dat zijn tol. Een aantal zilvermijnen raakt uitgeput en er is geen geld om nieuwe op te starten.

Het aanbod van zilver daalt. Sinds 2014 is het totale zilveraanbod aan het dalen. In 2018 was de vraag naar zilver groter dan het aanbod van zilvermijnen. Normaal reden voor een forse prijsstijging. Dat gebeurde echter niet.

De reden is dat er bovengronds nog een grote voorraad zilver voorhanden is. De schatting is dat het om meer dan 2 keer de jaarlijkse vraag gaat. Dat lijkt zoveel dat op basis van iets meer vraag dan aanbod de prijs nooit zou kunnen stijgen. Dat is echter niet waar.

Een groot deel van die zilvervoorraad is niet verhandelbaar. Het ligt dan weliswaar niet in de kluis van een centrale bank. Landen en bedrijven weten drommels goed dat zilver nodig is voor allerlei noodzakelijke productieprocessen. Ongeacht hoe hoog de prijs is. Hun strategische voorraad zilver zal men nooit verkopen.

Prijzen 2, 4, 7 of 12 zilvermijnaandelen. Koop ze daarna bij uw eigen broker: Prijslijst