Algemene voorwaarden Beursman B.V.

Artikel 1 Algemene bepalingen

1. Dit zijn de algemene voorwaarden van de besloten vennootschap Beursman B.V. Smederijstraat 2 4814 DB Breda met Kamer van Koophandel nummer: 65048180
2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle gratis of tegen betaling door Beursman B.V. aangeboden diensten en informatie.
3. De website beursman.nl inclusief alle subdomeinen is eigendom van Beursman B.V. en valt ook onder deze algemene voorwaarden.
4. Beursman B.V. verstrekt uitsluitend gratis of tegen betaling informatie. Beursman B.V. geeft geen advies op welke manier dan ook. Beursman B.V. koopt of verkoopt geen financiële producten op de beurs, niet voor eigen rekening en niet voor of namens derden. Daarom staat Beursman B.V. niet onder toezicht van de AFM en/of de Nederlandse Bank.
5. Beursman B.V. geeft beleggers al dan niet onder hun eigen naam de mogelijkheid hun informatie te delen op de website beursman.nl.

Artikel 2 Betaalde dienstverlening

1. Het is mogelijk om tegen betaling via beursman.nl inzicht te krijgen in de transacties en portefeuille van een belegger. Tevens ontvangt men dan een e-mail als er een transactie heeft plaatsgevonden. Een dergelijke betalende bezoeker is een klant.
2. Men kan kiezen uit meerdere verschillende groepen. Per groep kan men kiezen uit 2 looptijden; 6 maanden en 12 maanden. Voordeelpakketten met meerdere groepen en looptijden van 6, 12, 24 en 48 maanden zijn ook mogelijk.
3. GEEN automatisch verlengend abonnement. Voor welke looptijd u ook kiest, na afloop van de looptijd stopt de toegang en u zit nergens aan vast. U hoeft dus niets op te zeggen.
4. Nadat de betaling is verwerkt ontvangt de klant toegang tot de transacties en de portefeuille van de door hem gekozen groep(en) middels een persoonlijk wachtwoord en daaraan gekoppelde account.
5. Vermelde kortingen zijn gebaseerd op de prijs van een groep voor 1 maand.
6. Vermelde prijzen zijn inclusief BTW en zonder bijkomende kosten.
7. Voor de bestelling en betaling is het mogelijk een goede indruk te krijgen van de dienstverlening. ETF en indextrackers transacties ouder dan 1 maand zijn namelijk gratis voor iedereen in te zien.
8. Een klant van beursman.nl krijgt toegang via een wachtwoord tot het afgeschermde deel van beursman.nl. Het is verboden dit wachtwoord aan derden te verstrekken. Het is ook verboden om welke informatie dan ook van het afgeschermde deel van beursman.nl met derden te delen. Het is een individuele toegang tot het afgeschermde deel van beursman.nl. Het toch doorzetten van informatie van het afgeschermde deel van beursman.nl naar derden zal voor grote financiële schade bij Beursman B.V. zorgen. Deze financiële schade inclusief kosten van juridische bijstand zal Beursman B.V. verhalen op de klant en/of ieder aan die zich onrechtmatig toegang heeft verschaft.
9. Bedenktijd. Klanten hebben na bestelling 14 dagen bedenktijd. Gedurende die bedenktijd kan men van de aankoop afzien. Door binnen 14 dagen na bestelling een e-mail naar info@beursman.nl te sturen kan men het volledige orderbedrag terugvragen. Voorwaarde is dat de klant in die 14 dagen na bestelling nog niet heeft ingelogt in zijn/haar account. Na inloggen heeft een klant inzage gehad in de informatie die wij verkopen. Na inloggen kan er daarom geen beroep meer gedaan worden op teruggave. 
10. Door een dienstverlening via beursman.nl te bestellen en te betalen is er een overeenkomst aangegaan tussen Beursman B.V en klant. Beursman B.V. dient via een paswoord de klant toegang te geven tot de bestelde dienst en een e-mail te sturen als er een transactie heeft plaatsgevonden in de groep waartoe de klant toegang heeft. De algemene voorwaarden van Beursman B.V. zijn op de overeenkomst van toepassing.

11. Een abonnement is persoonlijk. Alleen prive personen kunnen een bestelling plaatsen.

Artikel 3 Intellectuele eigendomsrechten

1. Alle informatie en teksten op beursman.nl zijn eigendom van Beursman B.V. Dit is ook van toepassing op informatie en teksten welke door derden al dan niet onder eigen naam zijn aangeleverd. Beursman B.V. heeft met derden een overeenkomst dat bij publicatie op beursman.nl de rechten overgaan naar Beursman B.V.
2. Het is niet toegestaan de gratis of tegen betaling verstrekte informatie en/of teksten van beursman.nl op welke manier dan ook te verspreiden. Alle op beursman.nl verstrekte informatie is uitsluitend voor individueel gebruik, deze informatie gratis of tegen betaling op welke manier dan ook doorzetten naar derden is verboden.
3. Beursman B.V. heeft het recht op schadevergoeding en een bijdrage in de kosten voor juridische bijstand bij iedere inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten. Een overtreder moet daarbij in acht nemen dat de schade van Beursman B.V. enorm veel groter kan zijn dan het eventuele financiële gewin van de overtreder en dat ook als de overtreder geen financieel gewin heeft de schade voor Beursman B.V. nog steeds even groot kan zijn.

Artikel 4 Geen advies wel informatie

1. Door de Nederlandse wet en regelgeving is er een heel groot verschil tussen het geven van beleggingsadvies en het verstrekken van informatie over beleggen. Ook als er betaald is voor informatie van Beursman B.V. over beleggen mag dit niet als advies gezien worden.
2. Beursman B.V. geeft op zijn website beursman.nl al dan niet tegen betaling uitsluitend informatie. Hieraan kan niemand welke rechten dan ook ontlenen.
3. Beursman B.V. geeft geen advies over het kopen of verkopen van wat dan ook. Beursman B.V. geeft dus ook geen enkel advies over de koop of verkoop van financiële producten op de beurs.
4. Alle teksten en andere informatie op de website beursman.nl zijn uitsluitend bedoeld om de gratis of betalende bezoeker van de website te informeren.
5. Zowel deels gratis als tegen betaling zijn de transacties van een belegger op beursman.nl te volgen. Het is niet de bedoeling deze aankopen en verkopen klakkeloos te volgen. Iedere bezoeker van beursman.nl en klant van Beursman B.V. moet zijn eigen afweging maken en ook volledig voor eigen risico. Indien een bezoeker van beursman.nl zich niet in staat acht om door welke reden dan ook om zelfstandig een goede beleggingsbeslissing te maken dient hij zich te wenden tot een beleggingsadviseur. Beursman.nl kan nooit als vervanging van een beleggingsadviseur gezien worden.
6. Het verstrekken van welke informatie dan ook op beursman.nl is nooit toegespitst op de persoonlijke omstandigheden van een bezoeker of klant. Informatie is algemeen en hoeft helemaal niet te passen bij de persoonlijk financiële situatie of het beleggingsgedrag van een bezoeker van beursman.nl of klant van Beursman B.V..            7. Het potentieel rendement is een inschatting gemaakt op basis van historie en de huidige situatie. Er is geen enkele garantie dat het potentieel rendement behaald zal worden. Om het potentieel rendement eventueel te behalen is een zeer krachtige zilver bullmarkt nodig. Beursman BV is op geen enkele manier verantwoordelijk voor het niet behalen van het potentieel rendement. 

Artikel 5 Persoonsgegevens en privacy

1. Een klant dient een aantal persoonsgegevens te verstrekken. Beursman B.V. zal zorgvuldig met deze gegevens omgaan.
2. Beursman B.V. zal zorgdragen voor een beschermde bestelomgeving via een SSL verbinding.
3. Beursman B.V. zal nooit persoonsgegevens verkopen aan derden of voor commerciële doeleinden aan derden verstrekken.
4. Persoonsgegevens worden uitsluitend door Beursman B.V. gebruikt en aan derden ter beschikking gesteld indien dit nodig is voor uitvoering van de overeenkomst of indien dit wettelijk vereist is. Denk bij derden o.a. aan een accountant voor verwerking van de boekhouding.
5. Persoonsgegevens worden door Beursman B.V. opgeslagen in een databestand. Beursman B.V. zal zorgdragen voor een beveiligde omgeving.
6. Indien een belegger onder een synoniem zoals o.a. Beursman teksten of informatie al dan niet tegen betaling op beursman.nl deelt zal Beursman B.V. dit respecteren. De werkelijke naam zal Beursman B.V. niet bekend maken. Ook klanten van Beursman B.V. hebben geen recht om te weten wie daadwerkelijk achter een synoniem schuil gaat. De werkelijke naam is uitsluitend bij Beursman B.V. bekend.

Artikel 6 Aansprakelijkheid

1. Een bezoeker van beursman.nl dient zich te realiseren dat met beleggen zowel een positief als een negatief resultaat mogelijk is.
2. Beursman B.V. is op geen enkele manier aansprakelijk voor het beleggingsresultaat van een  bezoeker van beursman.nl. of klant van Beursman B.V. Iedere bezoeker van beursman.nl gratis of via betaling is volledig zelf verantwoordelijk voor de resultaten van zijn beleggingsportefeuille en kan nooit voor welke schade of verlies dan ook Beursman B.V. aansprakelijk stellen.
3. Beursman B.V. zal zijn best doen om de juiste informatie op beursman.nl te plaatsen. Beursman B.V. is op geen enkele manier aansprakelijk indien er toch fouten in de informatie staan. De verwachtingen en prognoses die op beursman.nl staan zijn met zorg gemaakt maar hoeven zeker niet uit te komen en hiervoor is Beursman B.V. niet aansprakelijk. Het kan voorkomen dat informatie op beursman.nl inmiddels verouderd is doordat de markt constant in beweging is, hiervoor is Beursman B.V. niet aansprakelijk. Alle informatie op beursman.nl dient de bezoeker altijd nog zelf te controleren vanuit een andere bron.
4. Beursman B.V. is niet aansprakelijk voor schade indien haar website beursman.nl of de e-mail service niet werkt of haperend werkt.
5. Beursman B.V. zal trachten dat de website beursman.nl altijd bereikbaar is. Ondanks dat kan het door wat voor reden dan ook mogelijk zijn dat beursman.nl tijdelijk niet bereikbaar is. Beursman B.V. kan op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor schade die ontstaat doordat beursman.nl niet bereikbaar is.

Artikel 7 Onrechtmatige toegang

1. Een ieder die zich op onrechtmatige wijze toegang verschaft tot het openbare of afgeschermde deel van beursman.nl of andere voor beursman.nl benodigde apparatuur of software waaronder inbegrepen maar niet beperkend tot; het CMS, de server, de e-mailprovider en het afhandelen van betalingen is aansprakelijk voor alle daaruit voortkomende schade inclusief de kosten van juridische bijstand.

2. Het is verboden om via software, computerprogramma’s of welk systeem dan ook te laten inloggen of pagina’s die bestemd zijn voor betalende klanten te bekijken. Inloggen en pagina’s die alleen na betaling bekeken mogen worden bekijken is alleen toegestaan aan natuurlijke personen. Bij overtreding kan uw account gesloten worden. Is er door Beursman BV schade geleden dan dient u deze te vergoeden.

Artikel 8 Merknamen

1. Op de website beursman.nl komen vele merknamen en bedrijfsnamen voor van brokers, aanbieders en uitgevers van financiële producten, bedrijven waarin belegt kan worden en productomschrijvingen van ETF’s en indextrackers. Deze merknamen en bedrijfsnamen horen niet toe aan Beursman B.V., nog heeft Beursman B.V. met bedrijven waartoe deze merknamen en bedrijfsnamen behoren een samenwerking in welke vorm dan ook.

Artikel 9 Cookies

1. Beursman B.V. kan gebruik maken van de mogelijkheid om te adverteren via Google Adwords. Hiervoor kunnen cookies geplaatst worden.
2. Indien er voor beursman.nl geadverteerd wordt en er hiervoor cookies geplaatst worden zal er een cookie melding plaatsvinden.
3. Gegevens welke door cookies verzameld worden zijn voor Beursman B.V. niet persoonlijk herleidbaar.

Artikel 10 Rechtsgeldigheid

1. Indien 1 of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn of op welke manier dan ook hun rechtskracht verliezen dan blijven alle andere bepalingen onverminderd van kracht.

Artikel 11 Reikwijdte van deze algemene voorwaarden

1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing voor iedereen die de website beursman.nl bezoekt. Inbegrepen bezoekers die het gratis deel bezoeken en klanten en/of bezoekers die het afgeschermde deel bezoeken.
2. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst met Beursman B.V.
3. Het afwijken van deze algemene voorwaarden is alleen mogelijk indien dit tussen partijen schriftelijk is overeengekomen.

Artikel 12 Toepasselijk recht

1. Zowel op overeenkomsten aangegaan met Beursman B.V., de website beursman.nl alsmede deze algemene voorwaarden is het Nederlandse recht van toepassing.
2. De algemene voorwaarden zijn ter inzage bij het aangaan van een overeenkomst. Op verzoek kan Beursman B.V. de algemene voorwaarden gratis toesturen. De algemene voorwaarden zijn ook te raadplegen op beursman.nl