Zilvermijnen

Waarom in zilvermijnen beleggen?

Omdat de aandelen van zilvermijnen tijdens een bullmarkt nog harder stijgen dan die van goudmijnen.

Waardoor stijgen zilvermijnaandelen?

Die vraag is wat moeilijker te beantwoorden dan bij goudmijnen. Voor een deel reageren de goudprijs en zilverprijs hetzelfde. Maar er zijn wel degelijk belangrijke verschillen. Daardoor kan de zilverprijs harder stijgen en dalen dan de goudprijs.

Waar de goud- en zilverprijs op reageren

Een goudprijs stijging is afhankelijk van hoge inflatie, zwakke dollar, te lage spaarrente, de hoeveelheid goud die centrale banken kopen, juwelen verkoop en een beetje wat de industrie koopt. Verder is goud het angstmetaal.

Bij allerlei ellende of kansen om vermogen te verliezen vlucht men in goud. Stijgt de goudprijs hard dan drijven speculanten die goudprijs nog harder op. De zilverprijs is voor een groot deel afhankelijk van andere zaken. Centrale banken beleggen bijna niet in zilver, die grote opkoper is er niet.

Maar de (elektronica) industrie heeft wel grote hoeveelheden zilver nodig. Bijna 60% van al het zilver dat men delft gaat direct naar de industrie. Een klein deeltje komt via recycling later weer op de markt. Maar een groot deel van wat de industrie in producten gebruikt verdwijnt voor altijd. Veel zilver gaat dus voor altijd verloren.

Voor de fabricage van sieraden gebruikt men 20% van het zilver. Slechts 20% van al het gedolven zilver is in de vorm van munten en baren beschikbaar voor beleggers. Dat beleggers slechts in 20% van het zilver kunnen handelen zorgt bij meer vraag meteen voor forse prijsstijgingen.

Wat is de verhouding tussen de goud- en zilverprijs?

Over meer dan 100 jaar gezien is goud gemiddeld 15 keer duurder dan zilver. De laatste 30 jaar is die verhouding gemiddeld 65. Meer recent; eind 2008 was die verhouding 80. Na een grote stijging van zowel de goud als de zilverprijs was die verhouding in 2011 nog slechts 33.

De periode 2008 – 2011 waarin zowel de goudprijs als de zilverprijs hard stegen leert ons dat de zilverprijs toen veel harder is gestegen. De goudprijs verdubbelde in die 3 jarige periode.

De zilverprijs verdubbelde niet maar ging maal 5. Uiteraard terug te zien in goud/zilverprijs verhouding die van 80 naar slechts 33 ging. Gezien de huidige hoge verhouding is het aannemelijk dat in de nabije toekomst de zilverprijs harder zal stijgen dan de goudprijs.

Een hoge verhouding tussen de zilver- en goudprijs is historisch gezien het signaal dat zowel de goudprijs als de zilverprijs aan de vooravond van een krachtige bullmarkt staan. 

Hoeveel goud en zilver is er?

Uitgedrukt in kilo’s is er bovengronds en dus in principe verhandelbaar evenveel zilver als goud. De schattingen zijn niet helemaal betrouwbaar. Er zit wel een 50% foutmarge in. De ene schatting geeft aan dat er 2x zoveel zilver dan goud is en andere schattingen zeggen precies het tegenovergestelde.

Ik ga maar uit van in kilo’s ongeveer evenveel. Omdat 98% van het ooit gedolven goud in juwelen, baren en munten is verwerkt is het ook nog steeds verhandelbaar.

Het grootste deel van het ooit gedolven zilver is door de industrie in allerlei toepassingen gebruikt en is verdwenen. Jaarlijks delft men in gewicht 9 keer meer kilo’s zilver dan goud. Maar uitgedrukt in geld is er veel meer goud dan zilver.

Waarom kan de zilverprijs veel harder stijgen dan de goudprijs?

Dat antwoord is heel simpel. Er is in gewicht misschien wel evenveel zilver als goud verhandelbaar. In geld is het een heel ander verhaal. Per kilo is goud 80x duurder dan zilver. Anders gezegd voor hetzelfde geld krijg je 1 kilo goud of 80 kilo zilver.

Om al het goud in de wereld op te kopen heb je dus 80 keer meer geld nodig dan voor al het zilver. Als speculanten met hetzelfde bedrag zilver gaan opkopen is het effect op de zilverprijs 80 keer groter.

In geld gezien zal er altijd veel meer goud dan zilver gekocht worden. Zilver zal dus niet 80 keer zo hard stijgen als goud. Maar als beleggers slechts iets meer van hun edelmetalen budget niet in goud maar in zilver beleggen zal de zilverprijs meteen hard gaan stijgen.

Zilver en de klimaatplannen en energietransitie

De vraag uit de industrie was altijd redelijk stabiel. Maar dat gaat door alle klimaatplannen veranderen. De wereld gaat steeds meer elektrisch worden. Of je het nu hebt over zonnepanelen of elektrische auto's. Er is allemaal zilver voor nodig.

Zonder zilver is de energietransitie niet mogelijk. Veel grondstoffen nodig voor bijvoorbeeld het maken van accu's voor elektrische auto's zijn al extreem hard gestegen. Bij zilver moet dit nog gaan gebeuren.

In 2021 en 2022 meer vraag dan productie

In het verleden hielden de vraag naar zilver en de productie door de mijnen elkaar redelijk in evenwicht. In 2021 was de vraag naar zilver al wat groter dan de productie.

In 2022 is dat gat tussen productie en vraag naar zilver nog veel groter geworden. Het moment dat er een gebrek aan zilver zal zijn komt in zicht.

De productie stijgt nauwelijks terwijl de vraag naar zilver door al die klimaatplannen en de energietransitie alleen maar harder toeneemt. Komt er een gebrek dan zal de zilverprijs heel erg hard gaan stijgen.

Hoe verloopt een stijging van de zilverprijs?

De normale gang van zaken is dat eerst de goudprijs gaat stijgen. Na de eerste stijging duiken de speculanten op de goudprijs. De goudprijs stijgt dan nog verder.

Daarna zien beleggers ineens in dat de zilverprijs is achtergebleven. Dan duiken steeds meer speculanten ook op zilver. Aangezien er in geld gezien veel minder zilver dan goud is kan het dan heel hard gaan. Uiteindelijk zal de zilverprijs dan ongeveer 2 tot 3 keer harder dan de goudprijs stijgen.

Waarom beleggen in zilvermijnen?

De aandelen van zilvermijnen zijn een hedge op de zilverprijs. De aandelen van zilvermijnen stijgen en dalen veel harder dan de zilverprijs zelf. Dat heeft meerdere oorzaken. Net als bij goudmijnen zit bij zilvermijnen de meeste waarde nog in de grond.

Het kost geld om dat zilver te winnen. Bij een lage zilverprijs is het onrendabel om het zilver te winnen. Dan is al dat zilver in de grond niks waard.

Stijgt de zilverprijs tot boven de kostprijs om het te winnen dan is al het zilver in de grond ineens kapitalen waard. Zeker als de zilverprijs tijdens een bullmarkt met 300 tot 500% stijgt.

Wat is het verschil tussen zilver- en goudmijnen?

Zilver is vaak bijvangst. Mijnbedrijven die allerlei andere metalen zoals goud, koper en zink delven halen ook wat zilver mee naar boven. Dat is een mooie bijverdienste maar niet de hoofd business.

Stijgt de vraag naar zilver dan gaan dit soort mijnbedrijven hun productie niet opschroeven. Belangrijk om te weten dat een deel van de zilverdelvers bij meer vraag of hogere prijzen hun productie niet gaan opvoeren.

Er zijn echter ook gespecialiseerde zilvermijnbedrijven. Nog meer dan bij goudmijnen is men erg afhankelijk van de prijzen van het edelmetaal. De zilverprijs kan hoog stijgen maar ook heel diep dalen.

Bij een lage zilverprijs hebben alle gespecialiseerde zilvermijnbedrijven het heel moeilijk. Winst maken of investeren in nieuwe zilvermijnen is bijna onmogelijk. Goudmijnaandelen reageren heel heftig op een beweging van de goudprijs.

Dat is echter nog niks vergeleken met de reactie van zilvermijnaandelen op de zilverprijs. Is de zilverprijs laag dan zijn de aandelen van zilvermijnen bijna niks waard. Stijgt de zilverprijs dan vliegen die zilvermijnaandelen hard omhoog.

Waardoor zilvermijnaandelen extra hard stijgen

De zilverprijs stijgt in een bullmarkt minstens 2 keer zo hard als de goudprijs. Omdat veel zilver bijvangst is van mijnbedrijven die andere metalen delven stijgt het aanbod minder hard. Bij een lage zilverprijs kunnen zilvermijnen niet investeren in nieuwe zilvermijnen.

Ook hierdoor weinig mogelijkheden om bij meer vraag in korte tijd de productie op te schroeven. Bij een lage zilverprijs maken veel zilvermijnbedrijven jarenlang verlies. Dat zorgt voor erg lage beurskoersen. Begint de zilverprijs hard te stijgen dan maken zilvermijnbedrijven ineens megawinsten.

Dat is dan terug te zien in de beurskoers die met 1500% of meer kan stijgen. Door de enorme koersschommelingen is beleggen in zilvermijnen niet voor iedereen geschikt. U moet tegen grote koersschommelingen kunnen.

Tevens moet u niet in zilvermijnaandelen beleggen met geld dat u op korte termijn al weer nodig heeft. Voor een hoog rendement moet u rekenen op minstens 2 tot 4 jaar.

In welke zilvermijnen en zilverzoekers ik beleg

Ik beleg niet alleen in zilvermijnen maar ook in zilverzoekers. Er zijn veel meer goudzoekers dan zilverzoekers.

De reden is dat de zilverprijs vaak jaren zo laag staat dat er geen interesse is om een zilvermijn te beginnen en dus ook niet om naar zilver te zoeken.

Stijgt de zilverprijs echter hard dan is het ineens wel rendabel. En dan willen beleggers ineens wel in zilverzoekers investeren.

Maar aangezien er daar niet zoveel van zijn kunnen die aandelen dan extra hard omhoog. Tegen betaling kunt u zien in welke zilvermijnen en zilverzoekers ik beleg. Voor meer info en prijzen: klik hier