Resultaat zilvermijnaandelen 2021: -29%

In juni 2019 is de zilvermijnwebsite van start gegaan. De zilverprijs was toen 14,70 dollar. Ondanks dat het in 2019 vanaf de start in juni slechts om 6 maanden ging was het resultaat dat jaar al +46%.

In 2020 was het jaarresultaat +104%. In 2021 was het jaarresultaat met -29% negatief. Ondanks dat is er sinds juni 2019 in 2,5 jaar tijd een resultaat van +111% behaald.

Ik ben dan ook zeer tevreden met het resultaat vanaf de start van de zilvermijnwebsite. De zilvermijnaandelen en de aandelen van zilverzoekers hadden in 2021 veel last van de voornamelijk zijwaarts bewegende zilverprijs.

Dat die zilverprijs niet steeg had meerdere redenen. De eerste is dat goud niet steeg. De zilverprijs volgt altijd de goudprijs in overtreffende trap.

Dat die goudprijs niet steeg had dan weer te maken met de FED die maar bleef volhouden dat die hoge inflatie tijdelijk was. Een totaal verkeerde inschatting.

Zilver is echter ook het klimaatmetaal. Om klimaatdoelstellingen te behalen gaat er veel elektrisch worden. En daar is veel zilver voor nodig. Denk bijvoorbeeld aan elektrische auto’s waar men veel zilver in gebruikt.

Maar ook aan zonnepanelen waarvoor zilver nodig is. De in 2021 nog relatief lage olieprijs zorgde ervoor dat elektrische energie voorzieningen nog relatief duur waren. Daardoor vanuit die hoek geen sterk stijgende vraag naar zilver.

Bij een sterk stijgende olieprijs kunnen elektrische oplossingen wel eens in verhouding goedkoper gaan worden. Dan zal de vraag naar zilver ineens fors gaan toenemen.

In 2021 hebben door de coronasituatie veel van die grote klimaatplannen vertraging opgelopen. Ook dat zorgde ervoor dat de vraag naar zilver in 2021 niet explosief steeg.

Ondanks dat lag in 2021 de vraag naar zilver al hoger dan het door zilvermijnen gedolven zilver. De verwachting is dat in 2022 met een hogere olieprijs en het wel doorgaan van veel klimaatplannen de vraag naar zilver fors gaat toenemen.

Het aanbod van zilvermijnen zal echter op ongeveer hetzelfde niveau blijven. Er zal daardoor een keer het moment aanbreken dat er een gebrek aan zilver komt.

Om dat voor te zijn heeft men de verwachting dat grote elektronicabedrijven en andere bedrijven die van zilver afhankelijk zijn wel eens zilvermijnbedrijven of zilverzoekers met veel gevonden zilver kunnen gaan opkopen. Dat hoeft maar 1 keer te gebeuren en alle zilvermijn- en zilverzoekersaandelen vliegen omhoog.