Verhouding zilverprijs en goudprijs

Door de jaren heen is er altijd een verhouding geweest tussen de zilverprijs en de goudprijs. Die verhouding is echter niet ieder jaar hetzelfde. In het verleden was het prijsverschil minder groot. Kwam omdat men toen de waarde van zilver anders bekeek.

De reden was dat veel normale muntstukken van zilver werden gemaakt. Dat psychologisch effect viel weg toen men muntstukken van andere materialen ging maken. Hierdoor ook een dalende vraag naar zilver.

Door de fotografie en elektronica industrie is die vraag later wel weer aangetrokken. Maar sinds er van zilver geen normale muntstukken meer gemaakt worden is het verschil tussen de zilverprijs en goudprijs altijd groter gebleven.

Over meer dan 100 jaar gezien was de verhouding 15. De laatste 30 jaar is de gemiddelde verhouding 65. Interessanter is dat die verhouding een verband heeft met lage en hoge zilverprijzen.

Hoe groter de verhouding des te lager de zilverprijs en misschien opmerkelijk ook des te lager de goudprijs. Bij een hoge goudprijs is de verhouding het kleinst en is zilver dus heel duur.

Die verhouding geeft dus aan of goud en zilver juist duur of heel goedkoop zijn. Daardoor is die verhouding een voorspeller van stijgende of dalende goud- en zilverprijzen.

Zo zagen we in 2008 lage goud- en zilverprijzen. De verhouding was toen 80. In 2011 waren zowel de goudprijs als de zilverprijs heel hard gestegen. De verhouding was toen slechts 33.

Begin 2019 is de verhouding 85. Halverwege 2019 is de verhouding zelfs 90. Eind zomer 2019 is na een stijging van de zilverprijs de verhouding 80. Historisch gezien zegt die grote verhouding dat er een krachtige bullmarkt van zowel de goudprijs als de zilverprijs zit aan te komen.

Wat het ook zegt is dat de zilverprijs dan harder dan de goudprijs zal stijgen. Tijdens de stijging zal de verhouding van 80 waarschijnlijk teruglopen naar rond de 40.

Een verdubbeling van de goudprijs vertaalt zich dan naar een ongeveer verviervoudiging van de zilverprijs. Het zal ook betekenen dat de aandelen van zilvermijnen nog veel harder gaan stijgen dan die van goudmijnen.

Prijzen 2, 4 of 7 zilvermijnaandelen. Koop ze daarna bij uw eigen broker: Prijslijst

Het potentieel rendement van de 7 zilvermijnaandelen waar ik in beleg: klik hier